תוצאה
קטגוריה
23 / 13
57%
מגדר
77 / 36
47%
כללי
77 / 36
47%
Swim 33/77
T1
Bike 24/77
Run 56/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:57:29
מעבר
T1 00:03:59
T2