תוצאה
קטגוריה
23 / 4
18%
מגדר
77 / 16
21%
כללי
77 / 16
21%
Swim 16/77
T1
Bike 14/77
Run 29/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:51:33
מעבר
T1 00:02:51
T2