תוצאה
קטגוריה
23 / 19
83%
מגדר
77 / 54
71%
כללי
77 / 54
71%
Swim 53/77
T1
Bike 41/77
Run 59/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 01:01:13
מעבר
T1 00:04:50
T2