תוצאה
קטגוריה
23 / 16
70%
מגדר
77 / 47
62%
כללי
77 / 47
62%
Swim 40/77
T1
Bike 50/77
Run 33/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:59:22
מעבר
T1 00:03:59
T2