תוצאה
קטגוריה
110 / 12
11%
מגדר
221 / 36
17%
כללי
221 / 36
17%
Swim 32/221
T1
Bike 50/221
Run 38/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:18:34
מעבר
T1 00:02:10
T2
הצג מפה