תוצאה
קטגוריה
23 / 8
35%
מגדר
77 / 29
38%
כללי
77 / 29
38%
Swim 26/77
T1
Bike 23/77
Run 36/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:55:04
מעבר
T1 00:03:42
T2