תוצאה
קטגוריה
16 / 5
32%
מגדר
221 / 28
13%
כללי
221 / 28
13%
Swim 13/221
T1
Bike 16/221
Run 68/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:17:18
מעבר
T1 00:02:10
T2
הצג מפה