תוצאה
קטגוריה
23 / 21
92%
מגדר
77 / 57
75%
כללי
77 / 57
75%
Swim 71/77
T1
Bike 22/77
Run 69/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 01:02:03
מעבר
T1 00:06:16
T2
דירוג
מיקום שם זמן
17 איריס הורניק 01:00:19
18 מיה קרמן 01:01:04
19 איריס שינפלד 01:01:13
20 מירב פריצקי 01:01:32
21 ויקי דוד 01:02:03
22 יערה פרבר 01:05:55
23 יחזקאל סינייה 01:07:09