תוצאה
קטגוריה
23 / 22
96%
מגדר
77 / 68
89%
כללי
77 / 68
89%
Swim 60/77
T1
Bike 69/77
Run 48/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 01:05:55
מעבר
T1 00:05:30
T2
דירוג
מיקום שם זמן
18 מיה קרמן 01:01:04
19 איריס שינפלד 01:01:13
20 מירב פריצקי 01:01:32
21 ויקי דוד 01:02:03
22 יערה פרבר 01:05:55
23 יחזקאל סינייה 01:07:09