תוצאה
קטגוריה
110 / 15
14%
מגדר
221 / 40
19%
כללי
221 / 40
19%
Swim 122/221
T1
Bike 45/221
Run 26/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:19:01
מעבר
T1 00:03:32
T2
הצג מפה