תוצאה
קטגוריה
23 / 17
74%
מגדר
77 / 52
68%
כללי
77 / 52
68%
Swim 21/77
T1
Bike 40/77
Run 63/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 01:00:19
מעבר
T1 00:03:45
T2