תוצאה
קטגוריה
23 / 15
66%
מגדר
77 / 45
59%
כללי
77 / 45
59%
Swim 66/77
T1
Bike 31/77
Run 49/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:58:49
מעבר
T1 00:05:56
T2