תוצאה
קטגוריה
23 / 20
87%
מגדר
77 / 55
72%
כללי
77 / 55
72%
Swim 32/77
T1
Bike 61/77
Run 34/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 01:01:32
מעבר
T1 00:04:16
T2
דירוג