תוצאה
קטגוריה
23 / 12
53%
מגדר
77 / 35
46%
כללי
77 / 35
46%
Swim 51/77
T1
Bike 42/77
Run 22/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:57:00
מעבר
T1 00:04:55
T2