תוצאה
קטגוריה
15 / 10
67%
מגדר
77 / 48
63%
כללי
77 / 48
63%
Swim 62/77
T1
Bike 43/77
Run 45/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 01:00:05
מעבר
T1 00:05:31
T2