תוצאה
קטגוריה
15 / 14
94%
מגדר
77 / 75
98%
כללי
77 / 75
98%
Swim 58/77
T1
Bike 70/77
Run 73/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 01:13:02
מעבר
T1 00:04:17
T2
דירוג