תוצאה
קטגוריה
110 / 5
5%
מגדר
221 / 16
8%
כללי
221 / 16
8%
Swim 17/221
T1
Bike 19/221
Run 27/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:15:14
מעבר
T1 00:01:57
T2
הצג מפה