תוצאה
קטגוריה
15 / 11
74%
מגדר
77 / 61
80%
כללי
77 / 61
80%
Swim 70/77
T1
Bike 48/77
Run 52/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 01:03:04
מעבר
T1 00:06:03
T2