תוצאה
קטגוריה
15 / 8
54%
מגדר
77 / 33
43%
כללי
77 / 33
43%
Swim 73/77
T1
Bike 74/77
Run 24/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:56:33
מעבר
T1 00:33:15
T2