תוצאה
קטגוריה
15 / 4
27%
מגדר
77 / 15
20%
כללי
77 / 15
20%
Swim 2/77
T1
Bike 15/77
Run 40/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:51:24
מעבר
T1 00:02:08
T2
דירוג