תוצאה
קטגוריה
15 / 6
40%
מגדר
77 / 22
29%
כללי
77 / 22
29%
Swim 5/77
T1
Bike 34/77
Run 19/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:53:03
מעבר
T1 00:02:42
T2