תוצאה
קטגוריה
15 / 12
80%
מגדר
77 / 64
84%
כללי
77 / 64
84%
Swim 46/77
T1
Bike 52/77
Run 62/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 01:03:19
מעבר
T1 00:04:22
T2
דירוג