תוצאה
קטגוריה
110 / 22
20%
מגדר
221 / 53
24%
כללי
221 / 53
24%
Swim 60/221
T1
Bike 92/221
Run 42/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:21:45
מעבר
T1 00:02:48
T2
הצג מפה
דירוג