תוצאה
קטגוריה
15 / 7
47%
מגדר
77 / 23
30%
כללי
77 / 23
30%
Swim 28/77
T1
Bike 19/77
Run 32/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:53:45
מעבר
T1 00:04:03
T2