תוצאה
קטגוריה
15 / 13
87%
מגדר
77 / 72
94%
כללי
77 / 72
94%
Swim 57/77
T1
Bike 64/77
Run 64/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 01:07:14
מעבר
T1 00:04:40
T2