תוצאה
קטגוריה
15 / 9
60%
מגדר
77 / 43
56%
כללי
77 / 43
56%
Swim 48/77
T1
Bike 54/77
Run 15/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:58:34
מעבר
T1 00:04:36
T2