תוצאה
קטגוריה
15 / 5
34%
מגדר
77 / 17
23%
כללי
77 / 17
23%
Swim 25/77
T1
Bike 2/77
Run 54/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:52:03
מעבר
T1 00:03:34
T2