תוצאה
קטגוריה
110 / 20
19%
מגדר
221 / 50
23%
כללי
221 / 50
23%
Swim 47/221
T1
Bike 65/221
Run 55/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:21:33
מעבר
T1 00:02:45
T2
הצג מפה
דירוג