תוצאה
קטגוריה
11 / 5
46%
מגדר
77 / 39
51%
כללי
77 / 39
51%
אופנים זרוקות בשטח החלפה
הערות
Swim 45/77
T1
Bike 47/77
Run 26/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:57:31
מעבר
T1 00:04:13
T2