תוצאה
קטגוריה
11 / 6
55%
מגדר
77 / 41
54%
כללי
77 / 41
54%
Swim 56/77
T1
Bike 33/77
Run 47/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:58:19
מעבר
T1 00:04:56
T2