תוצאה
קטגוריה
110 / 8
8%
מגדר
221 / 23
11%
כללי
221 / 23
11%
Swim 86/221
T1
Bike 25/221
Run 22/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:16:51
מעבר
T1 00:02:50
T2
הצג מפה