תוצאה
קטגוריה
21 / 17
81%
מגדר
97 / 83
86%
כללי
97 / 83
86%
Swim 88/97
T1
Bike 90/97
Run 47/97
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 10K 10.00 Km 02:59:19
מעבר
T1 00:05:11
T2
הצג מפה