תוצאה
קטגוריה
11 / 7
64%
מגדר
77 / 44
58%
כללי
77 / 44
58%
Swim 59/77
T1
Bike 39/77
Run 42/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:58:42
מעבר
T1 00:05:26
T2