תוצאה
קטגוריה
110 / 14
13%
מגדר
221 / 39
18%
כללי
221 / 39
18%
Swim 46/221
T1
Bike 46/221
Run 41/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:18:57
מעבר
T1 00:02:55
T2
הצג מפה