תוצאה
קטגוריה
50 / 19
38%
מגדר
221 / 71
33%
כללי
221 / 71
33%
Swim 49/221
T1
Bike 30/221
Run 140/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:23:35
מעבר
T1 00:02:38
T2
הצג מפה
דירוג