תוצאה
קטגוריה
110 / 9
9%
מגדר
221 / 26
12%
כללי
221 / 26
12%
Swim 34/221
T1
Bike 36/221
Run 25/221
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:17:06
מעבר
T1 00:02:30
T2
הצג מפה