תוצאה
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
77 / 24
32%
כללי
77 / 24
32%
Swim 41/77
T1
Bike 20/77
Run 28/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:53:45
מעבר
T1 00:03:57
T2
דירוג
מיקום שם זמן
1 Susy Wyler 00:53:45
2 חדוה קובץ 01:03:03