תוצאה
קטגוריה
15 / 15
100%
מגדר
77 / 76
99%
כללי
77 / 76
99%
Swim 72/77
T1
Bike 53/77
Run 74/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 01:13:12
מעבר
T1 00:06:38
T2
דירוג
מיקום שם זמן
11 Sandrine Hadas 01:03:04
12 אורלי טיס 01:03:19
13 סמדר חברון 01:07:14
14 אורנה סדגת ארז 01:13:02
15 איילת אידלברג 01:13:12