תוצאה
קטגוריה
23 / 2
9%
מגדר
77 / 10
13%
כללי
77 / 10
13%
Swim 6/77
T1
Bike 10/77
Run 13/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:48:36
מעבר
T1 00:02:54
T2
דירוג