תוצאה
קטגוריה
21 / 4
20%
מגדר
77 / 6
8%
כללי
77 / 6
8%
Swim 10/77
T1
Bike 1/77
Run 12/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:46:40
מעבר
T1 00:03:07
T2