תוצאה
קטגוריה
21 / 6
29%
מגדר
77 / 20
26%
כללי
77 / 20
26%
Swim 12/77
T1
Bike 13/77
Run 46/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:52:27
מעבר
T1 00:02:53
T2