תוצאה
קטגוריה
11 / 4
37%
מגדר
77 / 37
49%
כללי
77 / 37
49%
Swim 47/77
T1
Bike 46/77
Run 27/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:57:31
מעבר
T1 00:04:14
T2