תוצאה
קטגוריה
11 / 5
46%
מגדר
97 / 50
52%
כללי
97 / 50
52%
Swim 45/97
T1
Bike 60/97
Run 38/97
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 10K 10.00 Km 02:40:14
מעבר
T1 00:02:41
T2
הצג מפה
דירוג