תוצאה
קטגוריה
21 / 9
43%
מגדר
77 / 31
41%
כללי
77 / 31
41%
Swim 44/77
T1
Bike 9/77
Run 65/77
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:56:16
מעבר
T1 00:04:32
T2