תוצאה
קטגוריה
11 / 7
64%
מגדר
97 / 60
62%
כללי
97 / 60
62%
Swim 53/97
T1
Bike 67/97
Run 51/97
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 10K 10.00 Km 02:44:27
מעבר
T1 00:02:54
T2
הצג מפה