תוצאה
קטגוריה
27 / 11
41%
מגדר
187 / 90
49%
כללי
187 / 90
49%
Swim 89/187
T1
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:32:03
מעבר
T1 00:03:44
T2
הצג מפה