תוצאה
קטגוריה
27 / 15
56%
מגדר
187 / 124
67%
כללי
187 / 124
67%
Swim 120/187
T1
Bike 149/187
Run 61/187
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:37:47
מעבר
T1 00:04:16
T2
הצג מפה