תוצאה
קטגוריה
32 / 22
69%
מגדר
97 / 63
65%
כללי
97 / 63
65%
Swim 52/97
T1
Bike 73/97
Run 45/97
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 10K 10.00 Km 02:44:46
מעבר
T1 00:03:05
T2
הצג מפה