תוצאה
קטגוריה
9 / 4
45%
מגדר
60 / 39
65%
כללי
60 / 39
65%
Swim 46/60
T1
Bike 40/60
Run 31/60
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 00:57:01
מעבר
T1 00:04:23
T2