תוצאה
קטגוריה
16 / 14
88%
מגדר
60 / 54
90%
כללי
60 / 54
90%
Swim 54/60
T1
Bike 50/60
Run 53/60
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 2.50 Km 01:07:24
מעבר
T1 00:05:27
T2